Thursday, June 4, 2015

Walls that Only a Dog Can Penetrate חומות שרק כלבה הצליחה לחדור

הסיפורים של מערכות היחסים הנרקמים בין עיוורים וכלבי הנחייה שלהם תמיד מרגשים. הסיפורים של הכלבים שאינם מתאימים להיות כלבי נחייה והופכים להיות ידידים לילדים עם צרכים מיוחדים הם מרגשים לא פחות. ד. הוא ילד בן 4 שאף פעם לא דיבר עם אנשים הסובבים אותו, ולא תיקשר עם המשפחה או עם ילדים אחרים. לפני כשנה וחצי ההורים של ד. קיבלו אבחנה שהבן שלהם הוא אוטיסטי. "הבשורה הייתה קשה אך לא מפתיעה," הסביר האב. "אנו ההורים ידענו ש-ד. הוא ילד מיוחד, אך לא יכולנו לברוח מן המציאות ." ד. לא הצליח לתקשר עם האנשים הקרובים אליו. בגיל 4 הוא עדיין לא דיבר, והתקשה לפגוש אנשים לא מוכרים ומקומות חדשים. הייתה לו גם רגישות גבוהה לרעשים. ד. העמיד חומות מסביב לעצמו, והיה חי בעולם משלו, מבודד, סגור, ומסוגר. לפני מספר חודשים ההורים של ד. קראו בפורום להורים לילדים על הרצף האוטיסטי שיש אפשרות לקבל כלב מהמרכז לכלבי נחייה לעיוורים. הם קראו בהתרגשות על הכלבים שאינם מתאימים להיות כלבי נחייה לעיוורים, שנמסרים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע הם פנו למרכז ונכנסו לרשימת ההמתנה לקבל כלב. ביום שקיבלו את שיחת הטלפון המיוחל, המשפחה התרגשה מאד. "המפגש בבית עובד היה חוויה בפני עצמה. "הגיע הרגע שראינו לראשונה את ק., הכלבה המדהימה שלנו. אין ספק זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. פשוט לא יכולנו לבקש משהו טוב יותר!" ציין אבא של ד. המפגש בין ילדי המשפחה ובין הכלבה ק. הייתה מאד מרגשת, ושלושת האחיות של ד. קיבלו אותה באהבה. ד. סרב לתקשר איתה, וההורים חששו שאפילו הכלבה החדשה לא תוכל לעזור לחצוב סדק בחומות ש-ד. בנה סביב לעצמו. בלילה הראשון העמידו מזרן על הרצפה ליד המיטה של ד., אך הוא עדיין לא הצליח לתקשר איתה. למחרת בבוקר ההורים קמו וראו מראה מדהים: ד. שכב על המיזרון של הכלבה כאשר ראשו מונח על גבה. ההורים לא יכלו לעצור את הדמעות של התרגשות . מאז הרומן בין ד. ובין הכלבה הולך ומתעצם. כנראה שכלבה חיננית ורכה מצליחה לחדור את החומות המקיפות ילדים על רצף האוטיזן שבני אדם לא מצליחים לחדור! בתמונה – ד. עם ק. הכלבה – אהבה הולכת ומתעצמת

The stories of the special relationships of love and trust between guide dog handlers and their dogs are heartwarming. The stories of the relationships between children with special needs and their companion dogs are no less exciting. D. is a child who was unable to communicate with people around him. A year and a half ago, when D. was two and a half years old, he. was diagnosed as being on the autism spectrum. "The news was hard to take, but we were not surprised," explained D.'s father. "We always knew that D. was a special child, but we could no longer deny the reality. D. was unable to communicate with people around him. At the age of 4 D. still did not speak, and had difficulty meeting strangers and encountering unfamiliar places. He is also extremely sensitive to noise. D. built walls around himself, and lived in his own world - alone, introverted, and closed off. Several months ago D.'s parents read about the Center's career change dogs on an Internet forum for parents of children on the autism spectrum. They learned with excitement that dogs who are not suitable to be guide dogs for the blind are available for adoption by families of children with special needs. After consulting with professionals, they called the Center and were put on the waiting list to adopt a career - change dog. The day the family received the long-awaited phone call, they were extremely excited. Their first meeting at the Center was an experience in itself. "At last the moment came when we met our new dog C. for the first time. There's no doubt that it was love at first sight. We could not have asked for anything more!" remarked D.'s father. The first meeting between D's three siblings and their new dog was exciting, but D. made no attempt to make contact with C. His parents feared that even she would not be able to penetrate the walls that D. had built around himself. That night they placed a mattress on the floor for her next to D.'s bed, but he still did not acknowledge her presence. The next morning the parents awoke to an amazing sight: D. was lying on the mattress next to C. with his head resting on her back. The parents could not hold back their tears of excitement and joy. Since then the friendship between D. and his dog C. has grown steadily stronger. It appears that a charming, loving dog has succeeded in breaking down the walls that people have not been able to penetrate! Photo: D. with his dog C.: Love growing stronger all the time

No comments:

Post a Comment